ELINKEINOT

Elinkeino tarkoittaa työtä, jossa ihmiset ovat työssä ja josta he saavat rahaa tai muutoin toimeen tulonsa. Historiallisesti ihmislajin ensimmäinen elinkeino on ollut metsästys ja keräily. Suomen pääelinkeino on suurimmaksi osaksi palveluala, mutta myös teollisuus ja maatalous ovat tärkeitä elinkeinoja Suomessa.

KESKISUOMEN ELINKEINOT

Keski-Suomen vahvuudet ovat paperiteollisuus ja puutuoteteollisuus. Näillä aloilla osuus maakunnan työpaikoista on noin kaksinkertainen verrattuna koko maan vastaavaan osuuteen. Lähes yhtä vahvoja erikoistumisaloja ovat metsätalous sekä kone- ja laiteteollisuus. Myös koulutuksen työpaikkaosuus on Keski-Suomessa selvästi suurempi kuin koko maassa. Määrällisesti eniten työpaikkoja Keski-Suomessa on kuitenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän palvelut, koulutus, vähittäiskauppa, rakentaminen sekä kone- ja laiteteollisuus.

external image Leikkuupuimuri+30065.jpg