ELINKEINOT

Elinkeino tarkoittaa ammattia jossa ihmiset ovat työssä josta he saavat rahaa tai muutoin elin keinoissa.
Suomen pääelinkeino on suurimmaksi osaksi palveluala, mutta myös teollisuus ja maatalous ovat tärkeitä elinkeinoja Suomessa.
historiallisesti ihmislajin ensimmäinen elinkeino on ollut metsästys ja keräily.
matkailu on usean hieman köyhemmän mutta eksoottisen maan elinkeino.
Köyhien maiden muita tyypillisiä elinkeinoja ovat mm. kalastus, maatalous sekä halvan työvoiman elektroniikka- ja muu teollisuus.

external image moz-screenshot.pngexternal image moz-screenshot-2.pngexternal image moz-screenshot-3.pngexternal image moz-screenshot-4.png