ElinkeinotMe tarvitsemme rahaa asumiseen,ruokaan,ja harrastuksiin.Aikuiset tekevät monenlaisia töitä.Työntekijätansaitsevat rahaa valmistamalla ja myymällä tuotteita tai tarjoamalla toisille palveluja. Osa työntekijöiden

palkasta menee valtion ja kunnan keräämiin verorahoihin.Näillä verorahoilla maksetaan esim opettajien palkka ja kaikki koulun menot.Verorahoilla kustannetaan esimerkiksi sairaanhoitajien,sekä teiden rakentaminen.

Suurin osa Suomalaisista harjoittaa palvelu elin keinoa


Sanomme elinkeinoksi niitä tapoja joiden avulla ihmiset hankkivat toimeentulonsa.Monet erilaiset ammatit kuuluvat palveluelinkeinoihin.Opettaja,siivooja,keittäjä,vahtimestari,terveydenhoitaja ja lääkäri ovat ammatteja jotka sinä olet oppinut koulussa.Myös Poliisi ja Palomies ovat palveluammatteja.Sairaanhoitaja auttaa kun olemme sairastuneet.Poliisit vahtivat rikollisia.

Teollisuus tuo Suomelle paljon vaurautta

kun valmistetaan iso määrä esineitä puhutaan teollisuudesta.Suomi valmistaa teollisuustuotteita ukomaille ja saa niistä suuria tuloja.Suomi on on maailman suurimpia paperin myyjiä.Metsuri kaataa metsässä
puita moottorisahalla.Metalliteollisuus valmistaa koneita ja laitteita.Suomenmetalliteollisuuden tuotteet käyvät hyvin kaupaksi niin koti kuin ulkomaillakin.Täällä rakennetut laivat paperikoneenovat maailman kuuluja.Suomi on nykyään tunnettu elektroniikkatuotteista.Suomalainen suuryritys Nokia valmistaa matkapuhelimia enemmän kuin mikään muu yritys maailmassa.Suurin osa metalliteollisuusyrityksista
on Eteläiselläviljelysseudulla,Järvi-Suomessa ja Pohjanmaalla. Metalliteollisuuden ammatteja on insinööri,hitsaaja ja asentaja.Elintarviketeollisuus jalostaa maidosta,lihasta ja viljasta elintarvikkeita.Maidosta tehdään:voita,juustoa,jogurttia ja jäätelöä.Elintarviketeollisuus on keskittynyt Eteläiselleviljelysseudulle.

Maanviljelyä ja karjanhoitoa sanotaan maataloudeksi


Elintarviketeollisuus saa raaka-aineensa maatiloilta. Maatiloilla harjoitetaan maanviljelyä ja karjanhoitoa eli maataloutta.Monet maatilat saavat lisä tuloja myymällä puita. Maatalouden ammatteja ovat maanvijelijä,karjanhoitaja,puutarhuri,kalastaja ja poromies.Monet Lapin saamelaisista saavat toimeentulonsa poronhoidosta.Kalastus on tärkeä elinkeino erityoisesti maamme järvi ja merialueilla.